Har koi chahta hai k usay KAMYABI mil jaye.
Lekin jab
Masjid se awaz aati hai
HAYYA ALAL FALAH
(Aao kamyabi ki taraf)

to koi zehmat nahi karta k jis cheez ko wo sari zindagi
har jagah talash kar raha hai
wo to khud usay apne pas bola rahi hai.

Ya ALLAH jo ye msg dosron tak pohanchaye usay kamyabi ata farma.

Ameen

`` `

Showing 1 result for the author: Sajid.

` ``